Élections communales 2012      FR   NL

(34 jaar) Kabinetsmedewerker van Jean-Marc Nollet, gewezen leerkracht in immersie. Woont sinds een zestal jaar in St-Gillis en is enkele jaren actief bij Groen Brussel. Als leerkracht en als kabinetsmedewerker slaat Klaas elke dag de burg tussen, Nederlandstaligen en Franstaligen. De bevolkingsboom is de inzet van deze gemeenteraadsverkiezingen. Sint-Gillis moet haar jonge en groeiende bevolking alle kansen geven: Van daar is inzetten op kinderopvang, onderwijs en ruimte om te spelen een must.

Contact:
Zwitserlandstraat 6
klaas.lagrou@gmail.com
0485 42 28 76

5 – Klaas Lagrou

(34 ans) Collaborateur au Cabinet de Jean-Marc Nollet, il a été professeur en immersion. Il habite depuis 6 ans à Saint-Gilles et est actif chez Groen depuis quelques années. Comme professeur en immersion et comme collaborateur de cabinet, Klaas dresse des ponts entre francophones et néerlandophones. Le boom démographique est l’Enjeu de ces élections communales. Saint-Gilles doit donner à ses jeunes toutes leurs chances: les crèches, l’enseignement et les espaces de jeux sont donc une priorité pour lui.

DEPUIS QUAND HABITES-TU À SAINT-GILLES, ET POUR QUELLE(S) RAISON(S) AS-TU CHOISI CETTE COMMUNE ?

Ik ben in 2006 in St-Gillis terechtgekomen en dat was eerder een toeval. Ik kende Brussel amper en ik kwam hier wonen omdat ik ging werken als imersieleerkracht in het Franstalig onderwijs. Ik gaf geschiedenis en aardrijkskunde aan Franstalige leerlingen in het Nederlands. St-Gillis was voor mij een heel aangename ontdekking. Al snel voelde ik me er thuis en deze gemeente werd een uitvalsbasis om Brussel te ontdekken.

PARLE-NOUS DE TON QUARTIER : QU’EST-CE QUE TU Y APPRÉCIES, QU’EST-CE QUI DEVRAIT ÊTRE CHANGÉ/AMÉLIORÉ?

Ik woon in de Louizawijk, helemaal bovenaan. Over het algemeen is dit een zeer aangename buurt om te wonen. Het deels autovrij maken van de Dejonckerstraat vind ik een goede zaak. Ik merk dat de winkels en de horeca hier duidelijk van profiteren en dat de mensen deze rustige straat zonder autoverkeer weten te appreciëren. Voor mij mag het meer zijn. Daarom pleit ik voor het autovrij maken van de Louizalaan tussen Louiza en Stéphanie. Dit zal de verkeersdruk op de omliggende wijk doen afnemen en winkelen veel aangenamer maken. De hele wijk - van het Poelaertplein, over Louiza, tot het Stefaniaplein - kan dan een rustige, woon-, wandel-, en winkelbuurt worden. Het doorgaand verkeer kan de bestaande tunnel gebruiken en de mensen die komen winkelen gebruiken dan de bestaande parking, of komen met het openbaar vervoer.
Ik moet jammer genoeg vaststellen dat er in de wijk veel in auto’s en appartementen wordt ingebroken. Dit merk ik aan de glasscherven op het voetpad. Ik heb het zelf ook al drie keer meegemaakt. Dit probleem dient kordaat te worden aangepakt.

POURQUOI TE PRÉSENTES-TU SUR LA LISTE ECOLO-GROEN ?

Ik sta op de 5e plaats op de lijst Ecolo-Groen. Deze keuze is voor mij een evidentie, maar is dat niet voor iedereen. En daarom doe ik aan politiek. Ik wil mensen overtuigen van ons programma, dat streeft naar een goede en gezonde toekomst voor iedereen. En op dat vlak is er in Brussel en in St-Gillis werk aan de winkel. Veel werk. Ecologisten gaan voor een duurzame toekomst. Dat wil zeggen dat elke keuze sociaal, economisch en ecologisch verantwoord is. De keuze voor duurzaamheid is de enige garantie voor een toekomst voor iedereen, en dit zowel op korte als op lange termijn.
Daarnaast vind ik de samenwerking tussen de twee groene partijen en tussen Nederlandstaligen, Franstaligen en anderstaligen heel belangrijk. Ecolo en Groen zijn de enige partijen die dagelijks op elk niveau intens met elkaar samenwerken. Dat is ook één van de redenen waarom ik met trots op deze lijst met een dubbele tweetalige naam sta!

TU DEVIENS BOURGMESTRE DEMAIN : QUELLE EST TA PREMIÈRE DÉCISION?

Sint-Gillis is een jonge gemeente maar veel jonge mensen verlaten de gemeente ook snel. Ik wil ervoor zorgen dat jonge mensen en jonge gezinnen ervoor kiezen hun leven in St-Gillis uit te bouwen. En daarom moeten er voldoende crèches en scholen beschikbaar zijn en moet er genoeg plaats zijn om buiten te spelen.
Als burgemeester zou ik er in de eerste plaats op toezien dat er extra plaatsen in scholen en crèches bijkomen en tegelijkertijd zou ik de inrichting van de open ruimte aanpakken. Dit gaat hand in hand. Jonge mensen moeten zin krijgen om te blijven. Pleinen moeten mensen uitnodigen om naar buiten te komen. Onze gemeente heeft al zo weinig groene open ruimte. Het stuit me tegen de borst dat op een groot plein als het Marie-Jansonplein, of op kleinere pleintjes als het Loixplein of de Baron Alfred Bouviersquare, de grasperkjes omheind zijn om de toegang te versperren en om te beletten dat kinderen er gaan spelen. Dit is absurd. Er is al zo weinig open ruimte. Vele jonge gezinnen wonen in kleine appartementjes, kinderen hebben geen plaats om te spelen… Wat mij betreft moet er dringend werk gemaakt worden van de herinrichting van een aantal pleinen, met voldoende aandacht voor de jongeren en allerjongste inwoners van onze gemeente.

À SAINT-GILLES, ON PEUT TE CROISER…

Ik ga graag naar de cafés en de terrassen rond de Parvis, en ik ben ook een grote fan van de vele kleine restaurantjes in mijn buurt. In het weekend ga ik graag en heel regelmatig naar de markt op de Parvis.

COMMENT PEUT-ON TE CONTACTER?

klaas.lagrou@gmail.com of 0485 42 28 76

 

Retournez à la page précédente