Élections communales 2012      FR   NL

(36 jaar) is bibliothecaris bij Muntpunt, bibliotheek en informatiecentrum van de Vlaamse Gemeenschap, gelegen aan het Muntplein in het centrum van Brussel. Hij woont sinds 2003 in Sint-Gillis, en is al jaren lid van Groen Sint-Gillis. Hij is ook als vrijwilliger actief voor De Pianofabriek. Hij staat voor meer verbeelding, participatie en creativiteit in de politiek, met oog voor praktische oplossingen voor vandaag en morgen.

Contact:
Praagstraat 47
timothy.anthonis@gmail.com

15 – Timothy Anthonis

(36 ans) est bibliothécaire au Muntpunt, biblothèque et centre d’information de la Communauté flamande situé à la Place de la Monnaie au centre de Bruxelles. Il habite depuis 2003 à Saint-Gilles, et est depuis de nombreuses années membre de Groen. Il est également actif comme bénévole au Pianofabriek. Il plaide pour plus d’imagination, de créativité et de participation en politique, et pour des solutions pratiques pour aujourd’hui et demain.

DEPUIS QUAND HABITES-TU À SAINT-GILLES, ET POUR QUELLE(S) RAISON(S) AS-TU CHOISI CETTE COMMUNE ?
Sinds wanneer woon je in Sint-Gillis, en waarom heb je voor Sint-Gillis gekozen ?

Ik ben in Sint-Gillis komen wonen in 2003. Het was liefde op het eerste gezicht : de Parklaan, het park van Vorst, de sfeer op Parvis.

PARLE-NOUS DE TON QUARTIER : QU’EST-CE QUE TU Y APPRÉCIES, QU’EST-CE QUI DEVRAIT ÊTRE CHANGÉ/AMÉLIORÉ?
Vertel ons over je buurt : wat bevalt je, wat zou beter kunnen ?

Ik woon in de buurt tussen Parvis en Bethlehem. Ik hou ervan in het hart van de gemeente te wonen, in een levendige buurt. De netheid in de wijk kan beter, parkeerplaatsen zouden moeten wijken voor meer groen, bankjes, fietsstallingen : zo komt er vanzelf ook meer contact tussen buren. Parkeren moet meer gecentraliseerd worden, in buurtparkings boven- of ondergronds.

POURQUOI TE PRÉSENTES-TU SUR LA LISTE ECOLO-GROEN ?
Waarom sta je op de Ecolo-Groen-lijst ?

Ik geloof in groene oplossingen voor een betere toekomst : aangename, leefbare buurten, op maat van de bewoners ; betaalbare ,duurzame en lokale energie ; goed openbaar vervoer ; lokale, gezonde voeding ; een bloeiende horeca en een bruisend cultuurleven.

TU DEVIENS BOURGMESTRE DEMAIN : QUELLE EST TA PREMIÈRE DÉCISION?
Je wordt morgen burgemeester : Wat is je eerste beslissing ?

De aanleg van buurtparkings opstarten.

À SAINT-GILLES, ON PEUT TE CROISER…
Je kan mij in Sint-Gillis tegen het lijf lopen in…

De Verschueren, het stadion van Union op zondag, het park van Sint-Gillis (officieel ligt het in Vorst, natuurlijk)

COMMENT PEUT-ON TE CONTACTER?
Hoe kan men je contacteren ?

Mail is welkom op : timothy.anthonis@gmail.com.

 

Retournez à la page précédente