GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012      FR   NL

Ons programma

Het volledige programma bevat 250 concrete voorstellen voor Sint-Gillis, verdeeld over drie grote thema’s:

Inleiding (FR)

  1. Meer middelen om de sociale cohesie te versterken (FR) (jongeren, onderwijs, werk, ouderenbeleid, strijd tegen discriminatie, onthaal van nieuwkomers, cultuurbeleid…);
  2. Kwaliteitsvolle openbare ruimte waar het beter leven is (FR) (wonen, mobiliteit, leefmilieu, netheid);
  3. Goed bestuur (FR) (inclusief meer participatie).


U kan het volledige programma downloaden in pdf-formaat (FR) of aparte hoofdstukken bekijken door op onderstaande links te klikken.

Wij schuiven 10 prioritaire acties naar voor.

Met een klik op de foto krijgt u ze te zien.