Op de gemeenteraadszitting van 31 mei stelde de fractie van Ecolo-Groen de vraag naar de globale visie van de door het college aangekondigde modernisering van de gemeentelijke administratie en het bestuur. Hiervoor tracht men met name sinds 1 jaar een HR-manager aan te werven zoals voorzien in de nieuwe gemeentewet.

Nu blijkt dat allemaal niet meer nodig, de waarnemend burgemeester Cathy Marcus voert de modernisering met het aanwezig personeel uit.

Het gaat blijkbaar ook niet zozeer om de modernisering van de HR-processen, maar meer om de verplaatsing van verschillende diensten, de invoering van enkele informaticatoepassingen zoals voor de boekhouding en de statutarisering van contractuele medewerkers.

Er zou ook gewerkt worden rond welzijn op het werk. Van enig diversiteitsbeleid met streefcijfers was echter geen sprake. Maar misschien is de samenstelling van het gemeentepersoneel ook al redelijk divers. En cijfers, dat weten we, krijgen we niet zo gemakkelijk op gemeentelijk vlak.

Spannend wordt het natuurlijk wanneer na de statutarisering overgegaan zal worden naar promoties. Vanuit de Ecolo-Groen hopen we alvast om daar naast evenredige aanwezigheid van vrouwen en mannen, ook diversiteit naar etnische afkomst en personen met een handicap te vinden.

Spijtig genoeg, en zoals vaak als antwoord op onze interpellaties, werd de vraag naar een globale visie en de nood van een strategische aanpak beantwoord met de onsamenhangende opsomming van geplande materiële maatregelen. De Sint-Gillenaren en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad krijgen altijd maar een tipje van de sluier te zien. Hetzelfde zal alvast gelden voor het gemeentepersoneel en hun vertegenwoordigers die zich op die manier maar moeilijk kunnen uitspreken over het gehele proces en hun belangen daarin.

Ik pleit voor meer transparantie en dialoog in de plaats van afgeschept te worden met de door de meerderheid zo geliefde salamitactiek!

Share This