Zondag is het zover : de inwoners van Sint-Gillis verkiezen een nieuwe gemeenteraad. Dienieuwe gemeenteraad stelt dan een nieuwe burgemeester en nieuwe schepenen aan, die de komende zes jaar Sint-Gillis zullen besturen.

Al weken zijn onze kandidaten en sympathisanten in de weer om zoveel mogelijk mensen aan te spreken, te ontmoeten en te overtuigen van onze ideeën.

De grote meerderheid van de reacties die onze mensen krijgen zijn bemoedigend. Veel Sint-Gillenaren verlangen naar een nieuwe wind voor Sint-Gillis, naar verandering en verbetering : beter en transparanter bestuur, meer participatie in het beleid, aangenamer en veiliger openbare ruimte, minder vervuiling, minder autoverkeer in de woonwijkeneen andere mobiliteit aanmoedigen volgens het STOP-principe ( Stappen-Trappen-Openbaarvervoer- Personenwagen), middelen voor onderwijs en kinderopvang mobiliseren van beide gemeenschappen ( Franse en Vlaamse ), een economische politiek die inzet op het potentieel van de gemeente en jobs in eigen gemeente creëert voor haar inwoners.

Volgens ons kan alleen een nieuwe samenstelling van het gemeentebestuur voor echte vooruitgang zorgen op al deze terreinen.

Het lijkt ons noodzakelijk de absolute meerderheid van de PS in Sint-Gillis te breken. Zonder twijfel is die kans groter dan ooit tevoren. De absolute meerderheid van PS steunt nog op één verkozene. Als die zetel verloren zou gaan voor hen, zullen ongetwijfeld meer mogelijkheden ontstaan op een nieuwe meerderheid ; gedaan met de automatische voortzetting van de coalitie tussen socialisten en liberalen !

Ons coherente programma en onze competente kandidaten laten zien dat we klaar zijn om verantwoordelijkheid op te nemen en een alternatieve meerderheid te vormen.

Natuurlijk is daarvoor eerst en vooral een goed verkiezingsresultaat nodig zondag. Wij zijn sinds 2000 de tweede politieke formatie in de gemeente ( met 19,07% van de stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in 2006). Om onze wil om een nieuwe meerderheid te vormen kracht bij te zetten en een nieuwe wind door het gemeentehuis te laten waaien, is het nodig dat we nog beter doen dan in 2006.

Over enkele dagen wordt alles duidelijk. Tot dan komt het erop aan de laatste twijfelaars te overtuigen. Aarzel dus niet : deel je overtuiging met vrienden, neem contact op, doe mee aan onze laatste acties ! En kom daarna mee het resultaat vieren komende zondag.