Sint-Gillis, 17 september 2019

Naar aanleiding van de heropstart van de gemeenteraad zal de Ecolo-Groen-groep op donderdag 26 september de volgende wijzigingen doorvoeren:

Mohssin El Ghabri, Ecolo-Groen schepen van Cultuur, Economische Ontwikkeling en Dierenwelzijn, verlaat zijn functie binnen het schepencollege.
Op vraag van het nieuwe co-voorzitterschap van Ecolo nationaal zal Mohssin het mandaat van politiek directeur opnemen. In overeenstemming met de door Ecolo toegepaste regels inzake decumul kan hij deze twee functies niet tegelijkertijd uitoefenen.- Tijdens de vergadering van maandag 16 september heeft de algemene vergadering van Ecolo-Groen Sint-Gillis unaniem Francesco Iammarino benoemd tot vervanger, dewelke tot het einde van de legislatuur zal functioneren als schepen voor Cultuur, Economische Ontwikkeling en Dierenwelzijn.- Elsa Bailly, huidig vertegenwoordiger van Ecolo-Groen in de gemeenteraad, neemt om persoonlijke redenen ontslag uit haar mandaat als raadslid. De leden van de Ecolo-Groen groep hebben Mohssin El Ghabri aangesteld om haar op te volgen als vertegenwoordiger. Daarnaast wordt de groep van raadsleden aangevuld met opvolgster Isabelle Pinzauti Babrzyński.
Deze herziening zal de groep in het college en de gemeenteraad in staat stellen om op doeltreffende wijze verder te gaan met de realisatie van het lokale regeerakkoord onder leiding van de meerderheid (Lijst Burgemeester / Ecolo-Groen).
Enkele zaken veranderen, maar de koers blijft hetzelfde: Sint-Gillis evolueert naar een modelgemeente; een groene, sociale en gastvrije gemeente met burgerzin.

Contact :
Mohssin El Ghabri
0472/679592

melghabri@stgilles.brussels

Share This