Het unanieme overlegcommissie en het Collège van Sint-Gillis hebben een ongunstig advies uitgebracht over de aanvraag van een bouwvergunning voor de omvorming van de site van de Brico Chaussée de Charleroi tot een groot woon- en handelscomplex. Hier vindt u het advies van het overlegcomité  👉

Share This