Op de laatste gemeenteraad van 2021 werden verschillende ambitieuze projecten en acties op het vlak van duurzame ontwikkeling en het klimaat goedgekeurd:
  • De projecten die door Leefmilieu Brussel werden geselecteerd in het kader van de gewestelijke subsidie voor de uitvoering van “lokale acties ten voordele van het klimaat”:
  1. Een onderzoek/actie over de verschillende soorten bijen die zich in Sint-Gillis nestelen en hun interactie met de plaatselijke vegetatie. Dit zal het mogelijk maken prioritaire acties vast te stellen voor de instandhouding van de bijen- en bestuiverspopulaties die van essentieel belang zijn voor de biodiversiteit
  2. Een “zero waste”-project dat gericht is op het zoeken naar innovatieve oplossingen om het gebruik van herbruikbare lunchboxen op de foodtruckmarkten aan te moedigen ;
  3. De aanwerving van een deeltijdse ‘fleet manager’ om te werken aan een efficient en duurzaam beheer van het gemeentelijk wagenpark: het delen van voertuigen tussen diensten, de vervanging van gemotoriseerde voertuigen door elektrische, enz.
  • Op het gebied van hernieuwbare energie heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de procedure voor de gunning van opdrachten voor de studie en de installatie van zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke garage in de Bosniestraat. Deze panelen zullen onder meer de oplaadpunten voor de elektrische voertuigen van de gemeente van stroom voorzien.
  • De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de aansluiting van de gemeente bij de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel voor alles wat schrijf- en kantoorbenodigdheden betreft: dat betekent minder plastic en FCS-gecertificeerd papier (uit ecologisch en sociaal verantwoord bosbeheer)
  • Ten slotte zullen milieuoverwegingen een grotere rol gaan spelen in de criteria voor de gunning van overheidsopdrachten voor de levering van levensmiddelen: leveranciers die de voorkeur geven aan seizoensgebonden, biologische en fairtradeproducten die minder afval genereren en uit de ‘korte keten’ komen, zullen worden bevoordeeld
In 2022 blijven we vooruitgang boeken voor het klimaat!
Fijne feestdagen,
Ecolo-Groen 1060
Share This