Dat is het! De eerste schoolstraat in Sint Gillis werd deze maandagochtend ingehuldigd in de rue de la Source waar de school De Bron zich bevindt. Concreet betekent dit dat de straat aan het begin en het einde van de lessen gedurende 20 minuten voor het verkeer gesloten zal zijn. Het volledige wegennet zal dus enkel voorbehouden zijn voor voetgangers en fietsers. Op deze manier kunnen kinderen, ouders en leerkrachten zich op een veilige, gezonde en aangename manier door de school bewegen.

Share This