Verkiezingen 2018

De kandidaten, de 10 prioriteiten en het volledige programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van Sint-Gillis

Wil je de Ecolo-Groenlijst in Sint-Gillis ook steunen?

Neem contact met ons!
hallo@ecologroen1060.be

We zijn ecologisten en houden met heel ons groene hart van Sint-Gillis.

We willen het beste voor onze gemeente, maar hebben net zoals vele inwoners het gevoel dat ze al vele jaren haar capaciteiten niet ten volle benut.

Sint-Gillis beschikt nochtans over de middelen om een echte voorbeeldgemeente te zijn, op ecologisch, sociaal en democratisch vlak. Haar belangrijkste eigenschap om dit waar te maken? De dynamiek van haar inwoners, die zich inzetten en samen komen om hun wijk groener en gezelliger te maken. Ze maken werk van een beter onthaal van nieuwkomers, meer solidariteit tegenover de allerzwaksten, de emancipatie van iedereen via kunst en cultuur, meer burgerparticipatie.

Wij ecologisten willen deze dynamiek inzetten om van Sint-Gillis een open, inclusieve, volkse en toekomstgerichte gemeente te maken. We stellen de Sint-Gillisnaren voor om samen een nieuw hoofdstuk te schrijven. Met een transparant beleid dat steunt op innovatieve voorstellen, met nieuwe gezichten en meer inspraak.

Om de breuklijnen in onze gemeente, die mensen nu tegenhoudt het beste uit zichzelf te halen, op te heffen: de sociale breuklijn die de armsten uitsluit, de territoriale grens tussen ‘hoog’ en ‘laag’ Sint-Gillis en de culturele breuklijn tussen gemeenschappen die elkaar soms in dezelfde wijk, dezelfde straat, kruisen zonder elkaar te ontmoeten.

We willen breken met paternalisme, met vriendjespolitiek die rechten en privileges met elkaar verwart en die vergeet dat het hebben van bepaalde connecties het tegenovergestelde is van sociale rechtvaardigheid. We willen komaf maken met het conservatieve beleid van een meerderheid die al meer dan 30 jaar aan de macht is en die Sint-Gillis veroordeelt tot stilstand.

Indien we deel uit kunnen maken van het gemeentebestuur, dan is dat samen met u, in het belang van alle Sint-Gillisnaren. We willen zo waken over een goed bestuur. Een bestuur met visie en creativiteit. In plaats van een ad hoc-beleid, willen we verder kijken dan enkel de 6 volgende bestuursjaren. Democratie is essentieel in ons project. We zullen burgerinitiatieven dus opvolgen en en aanmoedigen, opdat ze zoveel mogelijk en vooral de meest kwetsbare inwoners ten goede kunnen komen.

De eerste stappen hebben we al gezet in de opbouw van dit programma. Ze is het resultaat van gesprekken met onze groene militanten, maar ook van verschillende ontmoetingen met Sint-Gillisnaren en dit sinds de lente van 2017. Op de markt, in het park, bij deur-aan-deurgesprekken of bij gesprekken met verenigingen die zich elke dag inzetten voor onze gemeente.

We wensen u veel leesplezier!

Share This